Ondersteuning CareUp

Veelgestelde vragen & ondersteuning voor e-learning in de zorg
 • Gebasseerd op de Vilans KICK-protocollen
 • Thuis oefenen én toetsen
 • Geen oefenmaterialen nodig

BIG-register

Wat is het BIG-register?
Het BIG-register is onderdeel van de BIG wet. In deze wet staan de regels voor beroepen in de gezondheidszorg. Daarnaast beschermt deze wet patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’.

Het BIG-register is openbaar en kan door iedereen (online) bekeken worden. Alleen als je in het BIG-register geregistreerd staat mag je de bij dat beroep horende voorbehouden handelingen uitvoeren en de betreffende beroepstitel dragen.

Wie staan er in het BIG-register?
Iedereen die in de zorg werkt met een beschermde beroepstitel dient geregistreerd te staan in het register, zoals:

 • Verpleegkundigen
 • Verloskundigen
 • Apothekers
 • Artsen
 • Fysiotherapeuten
 • Tandartsen

In het BIG-register staan meer dan 350.000 zorgverleners geregistreerd. Je kunt het register raadplegen om te kijken of een zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen. Elke zorgprofessional heeft een eigen persoonsgebonden BIG-nummer. Dit nummer bestaat uit 11 cijfers.

Klik hier om te zoeken in het BIG-register.

Voorbehouden handelingen door zorgprofessionals
In de Wet BIG staat aangegeven welke zorgprofessionals welke voorbehouden handelingen mogen uitvoeren. Voorbehouden handeling zijn bijvoorbeeld het toedienen van injecties en een narcose of het uitvoeren van een chirurgische of verloskundige handeling.

Met CareUp kunnen de meest voorkomende voorbehouden handelingen geoefend en getoetst worden, zoals:

 • Insuline injecteren
 • Subcutaan injecteren loodrechttechniek
 • Subcutaan injecteren huidplooitechniek
 • Intramusculair injecteren loodrechttechniek

Voorwaarden BIG-registratie
Niet iedereen kan zich zomaar inschrijven in het BIG-register. De volgende voorwaarden gelden voor een zorgprofessional om zich te mogen inschrijven:

 • In het bezit zijn van een geldig diploma
 • Elke 5 jaar voldoen aan de criteria voor herregistratie
 • Niet onder toezicht staan vanwege lichamelijke of geestelijke toestand
 • Geen beroepsbeperkende maatregel hebben
 • Hebben betaald voor een registratieperiode van 5 jaar

Voor herregistratie moeten verpleegkundigen in 5 jaar tijd 2080 uur werken.